שטיבל, קוגל, טבק וגארטל

כתבה מ"קרוב אליך" השבוע ("עקב"). גילוי נאות: הכותב הוא בעל קופסת טבק.

qarov_elecha_41_Page_4