מי אתה משיח? – סיכום

מילים אחרונות בנושא

כפי שהצגתי בפעם האחרונה, הנושא רחב מני ים לדבר עליו. החלק השני היה אמור לעסוק בענייני בית שני, והחלק השלישי היה אמור לעסוק במשיחיות של שבתי צבי שר"י ובצמיחתה של תנועת החסידות (שלהפתעתכם, דווקא הצליחה יפה מאוד בלשמור את העם מפעולות מסוכנות). אולי בפוסטים הבאים אגיד מילה או שתיים בנושא, אבל כעת – אני רוצה לסכם. איפה אנחנו היום? מה השתנה בעניין? במה אנשים מאמינים? במה אני מאמין?

ואף פי כן, בוא יבוא

הרמב"ם ניסח 13 עיקרי אמונה. העיקר ה-12, שהפך גם לשיר פופ קליט כמה שנים מאוחר יותר, מנוסח כך:

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא

הקוראים בסידור יום יום ישימו על ליבם את הדבר הבא. העיקר שלעיל, הוא העיקר היחיד שקיים בו סיוג. רק בעיקר הנ"ל הרמב"ם מסייג ואומר "ואף על פי". זה לא כי שאר העיקרים הם ברורים ומובנים. זה לא ברור ש"אין לו גוף". זה לא מובן שהבורא "יודע מעשי בני האדם". אבל שם הוא לא מסייג "ואף על פי שקשה לנו להבין את זה" או משהו בסגנון. ומדוע דווקא כאן יש סיוג? הסיבה היא פשוטה – גם הצפייה, גם ההתמהמהות היא חלק מהאמונה. לא מספיק להאמין שהוא יבוא יום אחד. אלא צריך להאמין גם במציאות של התמהמהות, תוך הבנה שהחוויה היהודית היא חוויה של צפייה והתמהמהות.

צריך לקחת את הרמב"ם ברצינות. הרמב"ם הוא פוסק הלכה, לא דרשן או מגיד. כשהוא כותב במשנה תורה איך המשיח יבוא, הוא פוסק הלכה. הוא קובע חד משמעית מי ראוי להיקרא משיח. והוא מטיב לכתוב. לענ"ד, צריך להדפיס את שני הפרקים האחרונים בחיבורו של הרמב"ם ולהפיץ אותם כדי לעקור אמונות זרות מלב העם. לא תמצא יהודי דתי אחד שיגיד בפה מלא שהוא חולק בצורה מלאה על הרמב"ם. ברור, יש מעט הנהגות שאינם רלוונטיות לימינו, יש חידושים בהלכה, אבל על המשיח, תתפלאו, אין מה לחדש מאז הרמב"ם. חבל רק שאנשים לא יודעים מה כתוב שם, כל כך חבל. אנשים שואלים איפה ריבונו של עולם היה בזמן השואה. אני שואל איפה הוא היה בזמן שבתי צבי ומולכו שר"י. כמה חילול השם באדם אחד – וכל זה היה יכול להימנע לו אנשים היו יודעים את ההלכה למעשה – מה זה משיח. והיום ראוי גם לכוון לזה.

בטח שיבוא. תמיד יבוא.

יש היום טרנדים שונים הנוגעים למשיח. שאלתי מישהו "באיזה משיח אתה מאמין? תתאר לי מה אתה חושב ורוצה שיקרה כשיבוא משיח". הוא תיאר תיאור מסורתי על מלחמות אפוקוליפטיות, ניסים ומופתים, דמותו הכריזמתית של המשיח ושאר אמונות הרווחות בציבור. אמת, זהו תיאור מסורתי, אבל נוצרי מסורתי. אנשים כשהם חושבים ורוצים משיח, ואני אגיד בחריפות, הם חושבים ורוצים ישו בלי ישו. אין הבדל מהותי לבין מה שהם אוחזים בו לבין אותו ילוד אישה שכישף והדיח את ישראל. אבל תגיד להם – "אם כן, אתה מתאר פה את ישו!". הוא ינזף בך: "פוי! ישו?! מה פתאום? המשיח שלנו יהיה יהודי!". עבורי, כל משיח שיגיע בצורה דומה לישו יהיה משיח שקר. וזה מוביל אותי לטרנד השני, הטרנד הליבוביציאני שאומר:

"כל משיח שבא הוא משיח שקר".

יש להסביר את האמרה הזאת. לפי הדעה הזאת, היהודי צריך להאמין שהמשיח יבוא. אבל דייקו – צריך להאמין שהוא תמיד "יבוא". ז"א – אנחנו תמיד במצב של "המשיח יבוא". המשיח הוא לעולם דמות עתידית, ולא תיתכן מציאות משיחית בהווה. במבט ראשון, זאת דרך מפולפלת ויפה לכפור בביאת המשיח. (זה לעומת זה עשה האלוקים, הם יגידו לך: "אבל אני מאמין שהוא יבוא!") אבל לאחר התעמקות במקורות היהודית, מסתבר שהיא מבוססת ולא סתם הרבה יהודים (דתיים) אוחזים בשיטה הזאת. אנשי השיטה יביאו ראיות מכמה מקומות – לדוגמא, רבי יהושע בן לוי ששמע מפיו של המשיח שיבוא "היום, אם בקולו תשמעו". למעשה, המשיח הליבוביציאני הוא אינסטנס של תורת הנבואה של ליבוביץ, לפיה "אין הנביאים מתנבאים אלא על מה שראוי להיות". נשמע חדשני? בכלל לא! המילים האלו הם מילותיו של התוספות במסכת יבמות. וזהו לא חידוש כלל. לא כל הנבואות עתידות להתגשם. ראו לדוגמא את ספר יונה (אף על פי שבנבואות זעם המצב שונה, אך לא ניכנס). אחת הראיות החזקות ביותר לעניין נמצאת בסיפור בסוף

זקן וזקנה בי-ם. למצולמים אין קשר לנבואה?

מסכת מכות. שם רבי עקיבא צוחק למראה הר הבית ההרוס. רבי עקיבא אומר דברים נפלאים: "עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה ["ציון שדה תחרש"] הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה ["עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם"] עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת". ואם כל הנבואות באמת היו אמורות להתקיים – למה רבי עקיבא מתיירא שלא תתקיים נבואה מסויימת, שמא ר' עקיבא כופר? ברור שלא! כל דברי הנביאים אמת, רק אין הם מתנבאים אלא על מה שראוי להיות. ובתוך זה, כך טוענים חלק מן האנשים, גם המשיח. איני מותח ביקורת רבה על התיאוריה הזאת, ואני גם מכבד אותה ומבין אותה, אך היא רחוקה מליבי.

אז במה אני מאמין?

הדרך הטובה ביותר היא באמצע. לא האמונה המסיונרית של "אוי ויי! משיח בא! כולם לעשות תשובה או שתצלו בגיהנום!" ולא הדרך של "אני חכם מידי בכדי להאמין במשיח". אני אוהב את המחשבה והתיאולוגיה היהודית לדורותיה, ויש לי רומנטיקה כלפיה, וכלפי ריבונו של עולם (מנסה לקיים את "ואהבת את ה' אלוקיך"). הגישה שלי היא יחסית מימוניסטית. אני מאמין שמשיח לא בא, אלא משיח נוצר. נסביר – משיח אינו מינוי, אלא תקן. כדברי הרמב"ם:

"ואם יעמוד מלך מבית דויד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדויד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, ויילחם מלחמות ה'–הרי זה בחזקת שהוא משיח:  אם עשה והצליח, וניצח כל האומות שסביביו, ובנה מקדש במקומו, וקיבץ נדחי ישראל–הרי זה משיח בוודאי."

מילים כדרבנות. אם המלך עושה א' ב' ג' – הוא חזקת משיח. עשה ד' ה' ו' – משיח. זהו. לא ניסים, לא אפוקליפסה. לפי הקריטריונים שהרמב"ם מעמיד, זה כ"כ פשוט להיות משיח. זה יכול להיות אתה או אני, זה יכול להיות גבר או אישה (לפי הגר"א), זה יכול להיות גם קבוצה של אנשים (מלכות היא לאו דווקא מונרך אלא יכול להיות גם נבחרת דמוקרטית, כדברי רבינו ספורנו). המשיח לא יעשה ניסים, בימיו לא יהיה שינוי בטבע – "אין בין ימות המשיח לעולם הזה אלא שיעבוד מלכוית בלבד". וכל אלו דברי הרמב"ם.

אז איך הוא יבוא? אנחנו צריכים להביא אותו! במציאות שפרוסה לעיננו, מדינת ישראל היא כלי להגשמת החלום המשיחי. אינני קורא מעל בימה צנועה זאת למרי כזה או אחר, וכבר אכתוב בזמן אחר על מדוע מדינת הלכה היא רעיון עגום ועקום, אלא אומר שבאמת יש הזדמנות ליצור מציאות משיחית אמיתית נוסח הרמב"ם (במוקדם או במאוחר, הכלי ישנו). אבל עלינו לעשות את ההשתדלות – "פתחו לי פתח כחודו של מחט", אם לא נעשה את הצעדים, לא יקרה כלום ובאמת המשיח ישאר דמות בהסטוריה העתידית של עם ישראל. אם כן- מה מובטח ע"י הנביאים? מובטחת סיעתא דשמיא. מובטח שאם ננסה, וגם אם נהיה ראויים לזה, אז נקבל עזרה מלעלה. ואם לא נהיה ראויים, אז לא. כדברי הרמב"ם "ואם לא הצליח עד כה, או נהרג–בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה, והרי הוא ככל מלכי בית דויד השלמים הכשרים שמתו ולא העמידו הקדוש ברוך הוא אלא לנסות בו רבים". קדימה! יש מתנדבים?

מועדים לשמחה 🙂

ולסיום…

חיפשתי ברשת אך לא מצאתי וידאו – לכן נשארנו רק עם המלל, למרות שסביר להניח שכולם מכירים "משיח דופק בדלת"

לקריאה נוספת: רמב"ם הלכות מלכים.

10 מחשבות על “מי אתה משיח? – סיכום

 1. דני הגיב:

  הערה קטנה: הטרנד שאתה מייחס לליבוביץ הוא של הרמן כהן (ליבוביץ עצמו נותן לו קרדיט בכמה מקומות). והטרנד לא מתייחס לכל משיח שיבוא, אלא למשיח שיבוא שהוא קונקרטי (דהיינו – ניצב מולי ומולך, יכול להיכנס בדלת ולפתוח בלוג). תיאורטית, אילו היה משיח כזה אך הוא אינו יכול להיכנס בדלת הבית שלך אלא הוא מצוי אי שם, אזי אז הוא יכול להיחשב למשיח אמת. כמובן, עד שידפוק בדלת וייעלם בענן היגיון.

  • ohris הגיב:

   קיבלתי את הדיוק על הדברים שהבאתי. תודה על שהארת את עיניי.
   בכל אופן, עדיין אני מנסה לעצב את דעתי-שלי אודות אותו משיח, יהיה אשר יהיה. ניסיתי להקביל בצורה חריפה וברורה את עניין המשיח יחד עם יתר הנבואות, כדי להראות שבתכל'ס, עבור כמה אנשים זה לא משנה אם הוא יבוא או לא – זה לא גורע מנבואות האמת. כי האמת, אין משמעה לדבר שקרה או שיקרה בוודאות, אלא דבר שהוא נכון במהותו, למרות שהמציאות עלולה להראות אחרת. דוגמא מצויינת שהזכרתי באחד הפוסטים היא ספר איוב – שאפילו דעות מסורתיות סוברות שהכול שם משל – ולמרות זאת, מה שמסופר שם אמת.
   אבל אם כבר פתחנו את הדיון – אני ארצה להוסיף נקודה שעלתה לי מאוחר יותר. הצגתי כיצד המשיח יבוא בצורה ההגיונית ביותר שעלתה על דעתי: דהיינו, תקום מלכות שתמלא את הקריטריונים הרמב"מיסטים, ואז יבוא פוסק ויפסוק הלכה – פלוני הוא המשיח. העם צריך להתרגל לרעיון שמשיח, מאז ימי הרמב"ם (למרות שיש סימוכין גם אצל הגאונים) הוא מושג הלכתי ולא מיתי. מי שקובע שפלוני משיח זה איש הלכה – ולא נביאים ולא חזיונות (בשפה מתמטית: נבואה זה תנאי הכרחי אך לא מספיק). גם לא כל האותות והמופתים צריכים להתקיים, הרי הם לא התקיימו בימי בר-כוכבא, ובכל זאת ר' עקיבא פסק שהוא המשיח. גם בימי חזקיה (ראה פוסט קודם בנושא), הייתה אפשרות לשבץ אותו ברובריקה המשיחית, למרות שלא ראינו את כל התגשמות הנבואות. עצם קיום הרובריקות ההלכתיות, התקן ולא המינוי כפי שהזכרתי, מצביעות על כך שהאמונה ב"אתחלתא דגאולה" היא די מגוחכת. יש אפשרויות רבות היום, אין עוררין, אך אין ערובה שדווקא עכשיו יגיע המשיח.
   אבל…! ויש אבל גדול…! הרי אנו מאמינים בני מאמינים, ובמקום מאוד אלמנטרי הרי אנו מאמינים שה' כל יכול וברור שאם ברצונו, הוא יכול לגלות את המשיח בצורה מיתית ומופלאה, עם כל הניסים הגדולים והפירוטכניקה הנדרשת, והיה ה' למלך על כל הארץ. אני אגיד לך את האמת? לא רוצה שזה יקרה. במציאות כזאת, של חדירה ברורה של האלוהים אל האנושות – השמיים והארץ מתערבבים יחדיו, הרי ניטלת מאיתנו בחירה חופשית (מבלי להיכנס לדיון העמוס הזה, אבל ברור לנו שיש לנו לפחות אשליה של בחירה), ואנחנו משועבדים, ולא מרצון, למציאות המשיחית הזאת. אין יצר הרע, אין מה לעשות בעולם טוב שכזה, הכול מצויין – איזה עולם רע! לאיזה כיוון עלינו לשאוף? מה מטרתינו בעולם שכזה שאין מה לתקן בו? אין מה לשפר בעצמנו? את הנקודה הנוקבת הזאת מביא ר' שמעון בגמרא בשבת: "והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ" – אלו ימי המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה." – ימות המשיח, שאין בהם זכות וחובה, משמע בחירה בין טוב לרע, יען כי הכול טוב, אלו ימים שאין לי בהם חפץ – אני לא רוצה אותם. ועל כן, כמו ר' שמעון, גם אני מעדיף את המשיח הרמב"מיסטי, ה"רביעקיביסטי", שהוא מושג יותר נתפס ומקומט הלכתי.
   שוב אודה לך על התגובה הנחוצה שלך! וכמאמר החכם על אסתר המלכה (בכל זאת, פורים עוד רגע) כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם.

   • יובל הגיב:

    לעתיד לבוא לפחות לפי הרמח"ל בדעת תבונות אכן תישלל הבחירה, ומלאה הארץ דעה את ה' וכו'.
    הגוף יגיע לייעודו להיות משמש נטו של הקודש קצת קשה להפנים את בעולם שלנו כי אנחנו לא שם אך לשם השאיפה ראה קידוש החומר אצל הרמב"ם הרב קוק שלמד מכתבי האר"י

 2. jewishproblems הגיב:

  jewishopenproblems.blogspot.co.il/2015/10/blog-post.html?m=1

 3. יובל הגיב:

  אהבתי את דברייך ואם כבר מדברים על להביא את המשיח פסח מתקרב ויאתו ליל הסדר, אומרים בהגדה על חמישה תנאים גדולים בינהם רבי עקיבא שהיו יושבים מסובין בבני ברק ומספרים כל אותו הלילה ביציאת מצריים.
  מזה כל אותו הלילה פירושו שרצו להתמרד במלכות ולכן באו אל ר"ע שגר שם ובחר בבר כוזיבא שיהיה המשיח, אנחנו צריכים להביא את הגאולה, אם אני לא טועה ריה"ל כותב בכוזרי שהגאולה תהיה שעם ישראל יעלה לארץ (כמובן שהוא מסתמך על גמרא).
  נ.ב ממליץ לך לשמוע שיעורים של הרב שרקי נראה לי תאהב אותו

 4. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  האם לדעתך המשיח יכול ללככת אחרי שהוא בא?
  במלים אחרות, לאחר שיבנה בית המקדש ויקובצו הנידחים וכו', הכל יכול ללכת פייפן?

  • ohris הגיב:

   פשוט עפ הרמב״ם שהמשיח ימות בסוף כל המשימות. ואם ילך פייפן – אז יבוא עוד אחד. "כולה" שעבוד מלכויות.

 5. נתי הגיב:

  האם תוכל להפנות אותי למקור בהגרא ובספורנו לגבי זהותו של המשיח בבקשה?

  • ohris הגיב:

   ספורנו דברים יז יד. מדבריו דייקו שגם מועצת שופטים כשרה למלוך, ומילא המצווה למלך היא קיומית ולא חיובית. וראה גם אברבנאל פרשת בחוקותיי. הגרא ראה בספרו של אטקס מגוון ציטוטים מעניינים.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s